Phương hướng chiến lược phát triển nhà trường năm 2017-2020

Thứ tư - 27/11/2019 21:47
Phương hướng chiến lược phát triển của nhà trường năm 2017-2020

                                               PHƯƠNG HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC
                                          Phát triển nhà trường giai đoạn 2017-2020

Căn cứ Kế hoạch số 143-KH/UBND ngày 19/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 01/9/2017 của UBND quận Hà Đông về Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non quận Hà Đông đến năm 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-MNHTngày 20 tháng 9 năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.
Trường mầm non Phú Lãm xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2017 - 2020 như sau:
  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  1. Mục đích
Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2017 - 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Hiệu trưởng cũng như toàn thể CBGVNV và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển của trường là hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của nhà trường phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.
Huy động sức mạnh của tập thể CBGVNV; xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác CSND- GD trong nhà trường đảm bảo cho sự phát triển của nhà trường theo từng mốc thời gian.
Tạo dựng một môi trường thân thiện, có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, chất lượng chăm sóc, giáo dục cao để mỗi học sinh đều được phát triển toàn diện, bước đầu hình thành nhân cách của người chủ nhân tương lai của đất nước.
Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch.
  1. Yêu cầu:
          Kế hoạch phát triển của nhà trường được đặt trong hệ thống quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về GD&ĐT và vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp thực tiễn giai đoạn mới.
Nội dung Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2017- 2020 phải toàn diện, cân đối, nêu được nhiệm vụ trọng tâm, phản ánh mục tiêu quản lý nhà trường, nhiệm vụ quản lý của hiệu trưởng, nêu được nhiệm vụ ưu tiên.
Kế hoạch đảm bảo tính hiệu quả, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế và đón đầu cho sự phát triển giáo dục địa phương trong tương lai.
Kế hoạch có nội dung cụ thể, rõ ràng, tường minh; triển khai có trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác.
Kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường, được đặt trong hệ thống quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo và xây dựng một cách sáng tạo, phù hợp thực tiến giai đoạn mới.
Xác định rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể và những điều kiện cơ bản để thực hiện mục tiêu đó; xây dựng lộ trình phát triển rõ người, rõ việc, rõ thời gian và dự báo kết quả thực hiện.
Thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm và có giải pháp bổ sung, cải tiến để chiến lược đạt hiệu quả cao nhất.
II. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
1. Điểm mạnh
- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo UBND  Phường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành địa phương trong việc thực hiện chương trình GDMN.
- Nhà trường đã xây dựng khu vui chơi phát triển vận động cho trẻ gắn liền với phòng thể chất, thuận tiện cho trẻ tham gia vào các hoạt động phát triển thể chất. Môi trường xung quanh trường lớp sạch, đẹp, an toàn cho trẻ tham gia các hoạt động, đồ dùng đồ chơi ngoài trời đa dạng, phong phú.
        - Trường mầm non Phú Lãm các năm gần đây đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục mầm non. Tỷ lệ trẻ em đến trường mầm non ngày càng tăng cao. Chất lượng chăm sóc giáo dục không ngừng được cải thiện, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm, cơ sở vật chất, thiết bị được đầu tư,  cảnh quan môi trường đảm bảo “Xanh  - Sạch đẹp- An toàn – Thân thiện.
          - Ban Giám hiệu đoàn kết, chỉ đạo điều hành các hoạt động của nhà trường một cách đồng bộ hiệu quả đảm bảo, dân chủ trong trường học.
        - Đội ngũ giáo viên: Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có chất lượng chuyên môn nghiệp vụ tốt đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, nhiều đồng chí có triển vọng tốt, năng động sáng tạo, mạnh dạn đổi mới tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy đạt hiệu quả tốt, 86% trình độ trên chuẩn.
* Công tác quản lý
- Nhà trường lập kế hoạch hoạt động khoa học, cụ thể, rõ ràng, có tính khả thi, thực hiện đúng tiến độ. Chỉ đạo các đoàn thể, tổ khối xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt.
- Phân công hợp lý cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên theo qui định của Điều lệ Trường Mầm non và Pháp lệnh Cán bộ Công chức.
- Tổ chức hoạt động có nề nếp theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp trên. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non  do Bộ GD&ĐT quy định, không cắt xén chương trình.
- Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ và thực hiện đổi mới công tác quản lý. Quan hệ công tác, lề lối làm việc trong nhà trường có nề nếp.
- Thực hiện tốt việc bảo quản tài sản của trường, nâng cao việc sử dụng tài sản, cơ sở vật chất trong nhà trường, thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản, có đầy đủ sổ theo dõi tài sản, có kế hoạch kiểm tra, tu sửa, bổ sung tài sản, trang thiết bị phục vụ dạy học.
- Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo qui định hiện hành.
- Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và qui định của nhà nước.
* Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên
- Tổng số CB GV NV: 55 ; Trong đó: CBQL: 03, GV: 36 , Nhân viên: 16 (trong đó : y tế: 01, kế toán :01, văn thư: 01. NV nuôi dưỡng: 11, NV bảo vệ: 02)
- Tổng số Đảng viên : 08 đ/c
- Lãnh đạo trường nhiều năm trong ngành có kinh nghiệm trong công tác quản lý, phó hiệu trường phụ trách chuyên môn trực tiếp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cũng có nhiều thuận lợi.
- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, có tinh thần học hỏi, giúp đở, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.
c. Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trong nhà trường
        - Hội đồng nhà trường: Được tổ chức đúng theo Điều lệ trường mầm non, có phân công nhiệm vụ các thành viên và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học theo quy chế tập trung dân chủ và đúng theo Điều lệ trường mầm non.
- Tổ chức Đảng, các đoàn thể
+ Chi bộ: Trường có chi bộ gồm 08 đảng viên. Chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng năm học, hàng năm liên tục xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh, được Đảng bộ tặng giấy khen.
+ Công đoàn: Công đoàn đã kết hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua, các phong trào văn hoá văn nghệ, hỗ trợ ngày công, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ.
       Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB, GV, NV trong nhà trường, luôn tạo khối đoàn kết, thân thiện giúp nhau trong công tác, duy trì và cũng cố đơn vị văn hoá, gia đình gương mẫu. Công đoàn nhiều năm liền đạt công đoàn vững mạnh.
+ Đoàn thanh niên Cộng sản HCM: Hoạt động có nền nếp, thể hiện vai trò của mình trong việc đi đầu trong các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và nhiều năm liền đạt chi đoàn cơ sở vững mạnh.
* Chất lượng học sinh
-Tổng số trẻ huy động:
+ Nhà trẻ:  90 cháu đạt tỷ lệ 100% đạt 35,3% tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp   
+ MG: 534/478 cháu đạt  tỷ lệ 109% trẻ mẫu giáo ra lớp. Trong đó:
 Trẻ 5 tuổi: 160 cháu đạt 100% tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp
Tỷ lệ chuyên cần : trẻ 5 tuổi  đạt 95% .
* Cơ sở vật chất
- Trường có 02 điểm trường/ 15 nhóm lớp
- Là trường mầm non sạch đẹp, được phụ huynh tin yêu gửi con và đánh giá cao về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
2. Điểm hạn chế
  - Tổ chức quản lý của BGH nhà trường: Do trẻ đông và nhiều điểm trường nên việc nắm bắt và kiểm tra chưa thực sự nhiều.
- Chất lượng trẻ: Một số trẻ còn suy dinh dưỡng
- Cơ sở vật chất:
Địa bàn  không tập trung nên trường có điểm lẻ phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục cũng như công tác quản lý, đầu tư cơ sở vật chất bị dàn trải.
+ Khuôn viên khu trường Quang lãm  chưa có sân cho trẻ chơi.
+ Khu trường Thanh lãm chưa có đủ các phòng hiệu bộ.
         - Cơ sở vật chất đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, tuy nhiên còn chưa đồng bộ. 
        - Tay nghề của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, một số giáo viên hợp đồng chưa có kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động cho trẻ chưa đầu tư nhiều cho các hoạt động giáo dục, số giáo viên điển hình chưa nhiều. 
3. Thời cơ
- Được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND và các Ban ngành đoàn thể trong địa phương. Đặc biệt là sự quan tam của Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND Quận Hà Đông.
- Được Ban đại diện cha mẹ trẻ em tín nhiệm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để tổ chức hoạt động giáo dục học sinh.
       - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt.
4. Thách thức
- Cơ sở vật chất,  kỹ thuật chưa đáp ứng kịp thời theo yêu cầu dạy học.
- Chất lượng của một số giáo viên chưa thực sư đổi mới trong công tác soạn giảng.
- Yêu cầu của xã hội và phụ huynh ngày càng cao về chất lượng giáo dục trong thời kỳ hội nhập; Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và liên tục được nâng cao.
       - Cơ sở vật chất chưa đồng bộ, hệ thống điện nước bắt đầu xuống cấp, chưa có phòng Kismat, phòng cho trẻ làm quen với tiếng anhđể tổ chức các hoạt động chuyên biệt. 
        - Mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục  và ý thức,  sự quan tâm của cha mẹ trẻ, của xã hội trong thời kỳ hội nhập.
        - Chất lượng của một số giáo viên, công nhân viên chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
5. Xác định được vấn đề ưu tiên
- Xây dựng nhà trường thực sự là một trường trọng điểm chất lượng cao gắn với lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm và đánh giá sự phát triển của trẻ theo theo 5 lĩnh vực: Đức, trí, thể, mỹ và phát triển tình cảm xã hội theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.
- Nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trẻ.
- Đổi mới công tác quản lý, áp dụng có hiệu quả các bộ chuẩn vào việc đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ 5 tuổi.
- Đổi mới công tác giáo dục, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luật an toàn giao thông cho trẻ.
        -  Duy trì có hiệu quả KĐCLGD mức độ 2. 
       - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đủ Tâm và Tầm để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
       - Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong tổ chức hoạt động giáo dục và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
       - Từng bước tu sửa, nâng cấp, xây dựng và mua sắm mới  cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu giáo dục theo hướng đồng bộ tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.
III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
1. Sứ mệnh
Tạo được môi trường học tập thân thiện, có phòng học thoáng mát, rộng rãi, có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy, phát triển tính tích cực chủ động, sáng tạo của trẻ, phát triển hết tài năng của mình.
       - Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ em. Vì vậy, cần quán triệt quan điểm coi đầu tư cho giáo dục mầm non là đầu tư cho chiến lược, lâu dài.
      - Phát triển giáo dục mầm non là trách nhiệm chung của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân và toàn xã hội nhằm đảm bảo các quyền lợi của trẻ em, thực hiện tốt mục tiêu “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” và đảm bảo mục tiêu về an sinh xã hội.
      - Các cấp chính quyền và các ngành chức năng có trách nhiệm quản lý, tăng cường đầu tư cho giáo dục mầm non. Nhà trường phối kết hợp cùng gia đình và các cấp chính quyền quan tâm, chăm lo tới lứa tuổi mầm non, đa dạng hóa các phương thức chăm sóc, giáo dục trẻ em.
2. Tầm nhìn
       Đến năm 2022 Trường Mầm non Phú lãm là một trường chất lượng có đủ CSVC và trang thiết bị hiện đại   
Tạo dựng được môi trường chăm sóc, giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, trẻ biết sáng tạo, có năng lực tư duy.
3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường
- Tinh thần đoàn kết                  - Tính sáng tạo
- Khát vọng vươn lên                - Tính trung thực
- Tinh thần trách nhiệm             - Tình nhân ái
- Lòng tự trọng                          - Vững lòng tin, tình thương, trách nhiệm.
- Sự hợp tác                               - Mãi phấn đấu, hướng đến tương lai.
      IV. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
1. Mục tiêu chung
- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, phù hợp với yêu cầu đổi mới và hội nhập.
- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trong những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao.
       2. Mục tiêu 
       2.1. Mục tiêu tổng quát
       - Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, theo hướng tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
       2.2. Các mục tiêu cụ thể
       - Mục tiêu ngắn hạn: Cuối năm 2019 phấn đấu trường công nhận  trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; công nhận kiểm định chất lượng mức độ 2.
        - Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2024, trường phấn đấu nâng cao chất lượng GD, xây dựng hoàn tất CSVC phấn đấu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
         -  Mục tiêu dài hạn đến năm 2024, trường phấn đấu đạt các mục tiêu sau:
  +  Nhà trường chỉ có một điểm tập trung về cụm trung tâm.
         2.3. Đội ngũ cán bộ, giáo viên
         - 100% Giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy tính, số hoạt động sử dụng công nghệ thông tin trên 50% .
        - Phấn đấu 100%  giáo viên đạt trình độ Đại học, trong đó tổ trưởng chuyên môn là Đảng viên.
- Có trên 30% số tiết dạy hàng ngày sử dụng công nghệ thông tin
          - Giáo viên đạt “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” tỷ lệ 100%,cấp Quận” tỷ lệ 50%.
         - Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động: Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ, phấn đấu trên chuẩn (năm 2017: 86%; năm 2020: 93%; năm 2024: 100% Tỉ lệ giáo viên giỏi cấp quận, thành phố đạt 20 % .
         - Tiếng Anh A,B 90% ;  Tin học A,B: 100%.
         - Đảm bảo chế độ chính sách cho CBGVNV và người lao động.
2.4. Học sinh
- Qui mô:  + Lớp học: 20 lớp.
                             + Học sinh: 700 học sinh.
         - Huy động trẻ ra lớp: Nhà trẻ 50%; mẫu giáo 100%
         - Chất lượng giáo dục:
         + Trên 90-95% đạt (5 - 10% cần cố gắng); tỉ lệ kênh sức khỏe đạt 97-98%, giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 2%.
         + Trẻ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, tích cực tham gia vào hoạt động, phát triển kĩ năng sống.
         - Mở lớp cho trẻ  làm quen ngoại ngữ.
        2.5. Cơ sở vật chất
        - Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, đầu tư  mua sắm mới đồ dùng, đồ chơi.
        - Xây thêm đơn nguyên III khu trường Thanh lãm với 06 lớp học, 2 phòng học, 1 phòng Kismat (tin học), 1 phòng tiếng anh. Có đủ các phòng hiệu bộ .
        - Xây dựng môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”
        - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, trang bị cơ sở vật chất và làm tốt công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh và nhân dân. Phấn đấu số lượng cha mẹ trẻ em được phổ biến, cung cấp kiến thức cơ bản về chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ (90% năm 2018, 95% năm 2020, 100% năm 2024).
        2.6. Thi đua
        - Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 15%; Chiến sĩ thi đua cấp thành phố 1-2 người.
        - Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu (kết nạp 05 - 06 đảng viên).
        - Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
        - Tập thể lao động xuất sắc.
        - Công nhận  trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 (năm 2019).
        - Công nhận chất lượng kiểm định giáo dục mức độ 1 (năm 2019).
        - Công nhận lại trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 (năm 2024). 
3. Khẩu hiệu và phương châm hành động
* Khẩu hiệu hành động: Chất lượng GD là danh dự, uy tín của nhà trường
* Phương châm hành động : Nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.
4. Các giải pháp chiến lược
4.1. Phát triển đội ngũ
- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có chất lượng cao, bảo đảm đủ các chuẩn về chính trị và chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Phấn đấu “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức và sáng tạo” để trẻ noi theo.
4.2. Đổi mới phương pháp dạy học trên quan điểm lấy trẻ làm trung tâm 
Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và thực hiện chương trình giáo dục mầm non, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ, chú trọng giáo dục hình thành các thói quen phù hợp với độ tuổi của trẻ, với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và yêu cầu của xã hội.
Tăng cường đổi mới PPDH theo hướng tích cực, lấy trẻ làm trung tâm tổ chức các hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm sáng tạo có hiệu quả
4.3. Cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ
Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, sử dụng các nguồn kinh phí tăng cường trang thiết bị dạy học, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng và sử dụng có hiệu quả; tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học.
4.4. Nguồn lực tài chính
           - Xây dựng kế hoạch phương án tài chính, dự toán ngân sách cần chi trong các hoạt động của trường hợp lý.
- Xin chủ trương về huy động mọi nguồn lực, mạnh thường quân, phối hợp với phụ huynh học sinh…nhằm tạo nguồn tài chính dồi dào để đủ đảm bảo chủ động thực hiện các chiến lược phát triển nhà trường.
- Nghiêm chỉnh chấp hành định mức quy định của Nhà nước. Huy động và sử dụng các nguồn vốn phải đảm bảo minh bạch và công khai.
4.5. Hệ thống thông tin
Nhà trường xây dựng hệ thống thông tin nội bộ, nâng cấp hệ thống đường truyền Internet, mạng Lan, xây dựng quy chế sử dụng thư điện tử, website; hệ thống thông tin truyền thông trong nhà trường.
4.6. Quan hệ với cộng đồng
Công tác xã hội hoá GD, phối hợp với ban ngành, đoàn thể xã hội
Tăng cường công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và Hội cha mẹ trẻ em nhằm giáo dục con em.
Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt Kế hoạch phát triển nhà trường.
 4.7. Lãnh đạo và quản lý
Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh; tâm huyết với nghề, làm việc tận tụy với tinh thần trách nhiệm cao
- Sự lãnh đạo, chỉ đạo các tổ, hội đồng, đoàn thể trong nhà trường:
+ Định hướng dẫn dắt mọi người trên cơ sở sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường, xác định khuôn khổ của hoạt động, các giá trị, tạo động lực cho mọi thành viên cùng với việc xác định phương hướng tổng thể của trường để lựa chọn các giải pháp, tạo ra các thay đổi mang tính chiến lược.
+ Năng lực lãnh đạo của hiệu trưởng giúp: Xác định tầm nhìn, sứ mạng, định hướng giá trị của nhà trường; xác định mục tiêu chiến lược và hoạch định chiến lược phát triển nhà trường; thu hút, tập hợp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;
+ Tạo môi trường, động lực để mọi người làm việc; tạo ra những thay đổi; xây dựng văn hóa trường học, kiến tạo tổ chức nhà trường, xây dựng nhà trường thành tổ chức học tập trong đó CBQL là người học dẫn đầu.
5. Đề xuất tổ chức thực hiện
5.1. Cơ cấu tổ chức
Phổ biến chiến lược phát triển nhà trường rộng rãi, xin ý kiến của chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT; Hội cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
Thành lập ban chỉ đạo chiến lược, điều chỉnh kế hoạch chiến lược từng giai đoạn và từng năn học.
5.2. Chỉ tiêu đánh giá
Sử dụng bộ tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia; trường học thân thiện, học sinh tích cực.
5.3. Lộ trình chỉ đạo thực hiện
5.3.1. Lộ trình chỉ đạo thực hiện chiến lược
- Giai đoạn 1: Từ năm 2017 đến năm 2018
 a. Về chất lượng chăm sóc giáo dục:
+ Phấn đấu duy trì tốt các chỉ tiêu sau:
  100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần
  Không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.
  100%  trẻ được khám bệnh sức khỏe định kỳ
 Giảm tỷ lệ trẻ SDDCN xuống dưới 3%; Thấp còi dưới 4%.
Trẻ suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình  trạng dinh dưỡng: trẻ được can thiệp đạt 100%
+ Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. Trẻ đạt chuyên cần  93 – 95 %.; Bé ngoan xuất sắc đạt 70%
+ 100% trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn PT trẻ 5 tuổi: 100%
 b. Chất lượng đội ngũ:
 + Có 80% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 10%  đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quận
 + Có 30% CBGV,NV đạt xuất sắc theo chuẩn NNGVMN; Có từ 60% GV,NV được xếp loại  khá theo chuẩn NNGVMN
  + Có từ  100% CBGV,NV đạt  danh hiệu lao động tiên tiến
  + Có từ 6- 7 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở
    - Về CSVC :
  + Cải tạo khuôn viên, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong và ngoài lớp học
- Giai đoạn 2: Từ năm 2018 đến năm 2019
  a, Về chất lượng chăm sóc giáo dục:
 + Phấn đấu duy trì tốt các chỉ tiêu sau:
   100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần
   Không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.
   100%  trẻ được khám bệnh sức khỏe định kỳ
Giảm tỷ lệ trẻ SDDCN xuống dưới 2,5%; Thấp còi dưới 3%.
Trẻ suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình  trạng dinh dưỡng: trẻ được can thiệp đạt 100%
+ Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. Trẻ đạt chuyên cần  94- 95 %.; Bé ngoan xuất sắc đạt 75%
 b. Chất lượng đội ngũ:
 + Có 90% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 15%  đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quận.
  + Có 35% CBGV,NV đạt xuất sắc theo chuẩn NNGVMN; Có từ 60- 70% GV,NV được xếp loại  khá theo chuẩn NNGVMN
  + Có  100% CBGV,NV đạt  danh hiệu lao động tiên tiến
  + Có  7- 8  đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở
  + Tiếp cận tốt với các phương tiện, thiết bị dạy học tiên tiến.
  + Có trên 30% số tiết dạy hàng ngày sử dụng công nghệ thông tin.
 c. Về CSVC
  + Bổ sung , tu bổ các loại biểu bảng tuyên truyền
  + Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh chất lượng giáo dục, tăng cường hệ thống CSVC , tiếp tục xây dựng hoàn thiện cảnh quan 02 khu trường.
  + Phấn đấu  đạt chuẩn quốc gia mức độ I vào năm 2019 và phát huy có hiệu quả trường đạt chuẩn quốc gia vào những năm tiếp theo
  + Hoàn thành hồ sơ quy hoạch nhà trường.
   + Tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nhà trường.
- Giai đoạn 3: Tầm nhìn đến năm 2024
Duy trì  trường chuẩn quốc gia mức độ 1, đánh giá ngoài đạt mức độ 3, Đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, Đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi vững chắc, có thương hiệu về “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
5.3.2. Chỉ đạo thực hiện
- Đối với Hiệu trưởng
+ Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, lộ trình xây dựng duy trì trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1. Phấn đấu đạt cuẩn Quốc gia mức độ 2.
+ Thực hiện rà soát cơ sở vật chất lên kế hoạch dự trù, cải tạo mua sắm trang thiết, đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo quy định.
+  Tham mưu lãnh đạo các cấp về phê duyệt chủ trương và kinh phí xây dựng những hạng mục cơ sở vật chất theo quy định và bổ sung nhân sự cho trường.
+ Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường; kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. 
Cụ thể:
         - Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn trường.
        - Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến nhiều đơn vị.
         - Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.
- Đối với P.Hiệu trưởng
Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học
tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.
- Đối với tổ trưởng chuyên môn
+  Phối hợp với Chuyên môn trường trong việc triển khai các giải pháp đổi mới, cụ thể hóa việc ứng dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.
+  Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
+ Phối hợp với các đoàn thể trong trường tham mưu cho BGH tổ chức triển khai nhiệm vụ hàng năm đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước.
Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
         - Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.
       - Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.
         - Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức trong nhà trường.
- Đối với giáo viên, nhân viên
Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
- Đối với trẻ
+ Đi học chuyên cần, đúng giờ; trang phục sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp lứa tuổi, thời tiết, thuận tiện khi tham gia các hoạt động.
+ Ngoan ngoãn, biết vâng lời người lớn, có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xin phép phù hợp, không nói tục, chửi bậy. Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến của mình với cô giáo, bạn bè và những người xung quanh. Tham gia tích cực các hoạt động của nhóm/lớp và nhà trường tổ chức.
+ Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để có kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm tiền đề khi vào lớp 1.
- Ban đại diện cha mẹ trẻ em
+ Tăng cường giáo dục gia đình, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác trong việc giáo dục con em.
+ Hổ trợ tài chính, nhân lực, vật lực, cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm góp phần thực hiện mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
+ Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường,  phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
+ Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt Kế hoạch phát triển nhà trường.
       - Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường.
PHẦN C: KẾT LUẬN
Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhà trường việc đầu tiên là phải xây dựng được khối đoàn kết nội bộ đây là một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành công của trường. Tiếp đến là triển khai các kế hoạch một cách khoa học và thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch.
Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2024  là tâm huyết và trí tuệ của tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho phụ huynh, nhân dân toàn xã hội. Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2024 là văn bản định hướng cho sự phát triển nhà trường, trên cơ sở đó từng tổ chức và mỗi cá nhân nghiên cứu để điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp với sự phát triển chung nhà trường.
PHẦN D: KHUYẾN NGHỊ
1. Đối với UBND Quận
Hỗ trợ về cơ chế chính sách tài chính để Nhà trường thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra.
Giải quyết tình trạng thiếu giáo viên theo quy định.
2. Đối với Phòng GD&ĐT
- Phê duyệt Kế hoạch chiến lược và hỗ trợ cho Trường trong thực hiện nội dung theo đúng kế hoạch các hoạt động hoạt động nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển.
- Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.
- Bổ sung cho nhà trường đủ giáo viên theo quy định.
3. Đối với địa phương
- Quan tâm, hỗ trợ về cơ sở vật chất để nhà trường xây dựng môi trường bên ngoài phong phú cho trẻ hoạt động.
- Hỗ trợ trường trong phê duyệt chủ trương, tăng cường tuyên truyền xã hội hóa để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch chiến lược
4. Đối với nhà trường
- Nhà trường đoàn kết, xây dựng mục tiêu mà chiến lược đã đề ra
- Nhà trường cần tham mưu với địa phương để huy động các nguồn lực
       Trên  đây là Kế hoạch phát triển giáo dục trường mầm non Phú lãm từ  năm 2017 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2024 kính mong các cấp tạo điều kiện, các tổ chức bộ phận có liên quan phối hợp thực hiện góp phần thành công theo lộ trình chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường.




 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đội ngũ giáo viên

Đ/c : Phạm Thị Quế - Hiệu trưởng nhà trường - Bí thư chi bộ ( Phụ trách chung )  Đ/c : Nguyễn Thị Sinh - Hiệu Phó 1 - Chủ tịch công đoàn ( phụ trách giáo dục trẻ )    Đ/c :Nguyễn Thị Cúc - Hiệu Phó 2 ( phụ trách mảng nuôi trẻ  )    Đ/c...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây