Slide1

0 lượt xem

Slide2

0 lượt xem

Slide3

0 lượt xem

Slide4

0 lượt xem

Slide5

0 lượt xem

Slide6

0 lượt xem

Slide7

0 lượt xem

Slide8

0 lượt xem

Z2444868433069 89ddd3fff0e47106686afc19f28139f1

0 lượt xem

Z2444868438898 17b3241843d4cfa9acd038e4aacf183a

0 lượt xem

Z2444868442785 4df40f2e4a063b2bb4c6c738f276989b

0 lượt xem

Z2444869871255 38ac2db0f2473da7ef7c1688733d52ba

0 lượt xem

Z2444869880081 463ca9f38236ce502ba5ddd4b5af57fc

0 lượt xem

Z2444869896054 A1255d5b1d4e27cf0e283bf4ed8f002d

0 lượt xem

Z2444869905399 6b4af93af518b8c98d0529ca579eff4c

0 lượt xem

Z2444869907612 48bf0b3d13d3020153e53af0b73b90aa

0 lượt xem

Z2104422954591 708756d50fe1e506d1986590921c8129 Copy

0 lượt xem

Z2104423069332 52ced5b73897cf7c136e2beb7684d64b Copy

0 lượt xem

Z2104422953318 E0b92f1c273ae65a33479e17fc0f8a01 Copy

0 lượt xem

Z2104422386168 Fc9c407c8a806468336bee841834f485 Copy

0 lượt xem

Z2104422073189 98ed369b4066c923373e1df849a6e100 Copy

0 lượt xem

Z2104423034602 86a31651a4d648ef3e76d1fc60777b68 Copy

0 lượt xem

Z2104422662172 501e5bdb670c881f68f6f1620858d91e Copy

0 lượt xem

Z2109562017411 9340e267fded4dff4ddea5e8394b9843 Copy

0 lượt xem

Z2061815010774 60604d0891ccc4e417acd430255d3ae7

0 lượt xem

Z2061815009336 C45c378f7ee92724960f873b40b18c91

0 lượt xem

Z2061841458295 A9baff4201b576ce1c2f8ea91413fe06

0 lượt xem

Z2061841468235 5e0ce3760b86ab2fa28d81a62b58be33

0 lượt xem

Z2061841918664 4bdfcb1dcf7fe91dcd227585d02ee872

0 lượt xem

Z2061842474153 23e382b500ba0526a31259de5618197a

0 lượt xem

Z2063114055975 D99ecebd926746115dd356302186a8b6

0 lượt xem

Z2063114090084 1ec617227261723816d6b4a5f78da429

0 lượt xem

1c7cc7a452f3aaadf3e2

0 lượt xem

2d5b7913ee44161a4f55

0 lượt xem

4bbb45f6dda125ff7cb0

0 lượt xem

4f0d15438b14734a2a05

0 lượt xem

6e0a0d689a3f62613b2e

0 lượt xem

6e37eb7575228d7cd433

0 lượt xem

7d80f4fc6eab96f5cfba

0 lượt xem

20a17aafe0f818a641e9

0 lượt xem

41f29ad10833ee6db722

0 lượt xem

21ba1e13b7f151af08e0

0 lượt xem

9a2b2ece842c62723b3d

0 lượt xem

7fe5a7830361e53fbc70

0 lượt xem

3f8d47f8e31a05445c0b

0 lượt xem

2df5680ac2e824b67df9

0 lượt xem

2a597ac4e9260f785637

0 lượt xem

2a167c1fd5fd33a36aec

0 lượt xem

B9ecad242abccde294ad

0 lượt xem

B5c5e8a96c318b6fd220

0 lượt xem

A6c1876400fce7a2beed

0 lượt xem

7519722af6b211ec48a3

0 lượt xem

81300c5188c96f9736d8

0 lượt xem

4949cf2c4bb4aceaf5a5 1

0 lượt xem

4949cf2c4bb4aceaf5a5

0 lượt xem

8cea78dafc421b1c4253

0 lượt xem

Dsc 6078 Copy

0 lượt xem

Dsc 6082 Copy

0 lượt xem

Dsc 6076 Copy

0 lượt xem

Dsc 6067 Copy

0 lượt xem

Dsc 6070 Copy

0 lượt xem

Dsc 6074 Copy

0 lượt xem

Dsc 6058 Copy

0 lượt xem

Dsc 6059 Copy

0 lượt xem

Ac2651df640d8653df1c 1

0 lượt xem

Befcb8018dd36f8d36c2 1

0 lượt xem

A4b77c4b4999abc7f288 1

0 lượt xem

Aa3c9ac2af104d4e1401 1

0 lượt xem

68183dec083eea60b32f 1

0 lượt xem

623297d1a203405d1912 1

0 lượt xem

12081ef32b21c97f9030

0 lượt xem

9852c1a7f475162b4f64

0 lượt xem

Img 4772

0 lượt xem

Img 4766

0 lượt xem

Img 4767

0 lượt xem

Img 4764

0 lượt xem

Img 4754

0 lượt xem

Img 4746

0 lượt xem

Img 4741

0 lượt xem

Img 4745

0 lượt xem

Img 0020 Copy

0 lượt xem

Img 0018 Copy

0 lượt xem

Img 0013 Copy

0 lượt xem

Img 0005

0 lượt xem

Image 20181014231339 4

0 lượt xem

Image 20181014231339 2

0 lượt xem

Img 0028 Copy

0 lượt xem

Img 0043 Copy

0 lượt xem

Img 0010

0 lượt xem

Img 0014 1

0 lượt xem

Img 0026 1

0 lượt xem

Img 0058 1

0 lượt xem

Img 0121 1

0 lượt xem

Img 0158 1

0 lượt xem

Img 0255 1

0 lượt xem

Img 0307 1

0 lượt xem

Cơ sở vật chất

  Trường mầm non Phú Lãm được thành lập từ năm 1998 . Trường có 2 điểm các điểm cách nhau 1 Km . Khu Trường Thanh Lãm được xây 02 đơn nguyên theo chuẩn quốc gia . Nhà trường có 15 nhóm, lớp và được sắp xếp như sau:           * Sắp xếp số lượng...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Kids
Kids
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây