chuyên đề phát triển nhận thức

Thứ ba - 11/12/2018 08:46
Chuyên đề phát triển nhận thức của các bé khối 4 tuổi trường mầm non Phú lãm
                            Giáo án lĩnh vực phát triển nhận thức
                                          Hoạt động: Đếm đến 3, nhận biết số lượng 3,
                                       nhận biết chữ số 3.
                                                   Lứa tuổi Mẫu Giáo Nhỡ : 4-5 tuổi
                                                   Thời gian : 25-30 phút
                                                   Số trẻ : 20-25 trẻ
                                                   Người dạy : Đỗ Thị Minh Dung
I.Mục đích-yêu cầu
1.Kiến thức:
-Trẻ  biết đếm đến 3, nhận biết số lượng trong phạm vi 3.
- Nhận biết chữ số 3.
-Trẻ hiểu ý nghĩa số lượng của số 3là chỉ nhóm có số lượng là 3.
2.Kĩ năng:
- Trẻ  đếm thành thạo từ 1- 3 không bỏ cách
-Trẻ  tìm và tạo ra các nhóm có số lượng tương ứng  với chữ số trong PV 3
- Phát triển tư duy so sánh, chú ý,ghi nhớ có chủ định.
-  Trẻ biết chơi các trò chơi.
3.Thái độ:
-Trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động
-Có ý thức  phối hợp với nhau khi tham gia trò chơi
II.Chuẩn bị
*Đồ dùng  của cô :
- Nhạc bài hát
 “ Nào cùng chơi”
- Xúc xắc
- Một số nhóm đồ vật có  số lượng trong phạm vi 3
- Máy tính,loa đài , giáo án điện tử
*Đồ dùng của trẻ:
- Rổ,  cái quần,  cái áo,tất,găng tay
- kẹp gỗ
--Bảng học toán
III.Cách tiến hành
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1.Ổn định tổ chức:
- Chào mừng các bé đến với chương “Bé thi tài ”ngày hôm nay.
Tham gia chương trình còn có các cô giáo đến từ trường mầm non Phú Lãm đến dự và cổ vũ cho chúng ta .Xin nhiệt liệt chào mừng.Thay mặt chương trình cô xin công bố các phần của chương trương trình:
                  Phần 1: Xúc xắc vui vẻ
                  Phần 2:Trổ tài
                  Phần 3:Hãy tìm cho đúng
2. Phương pháp hình thức tổ chức
* Ho¹t ®éng 1Ôn số lượng trong PV 2
TC :Bây giờ chúng mình đã sẵn sàng đến với phần thứ nhất với tên gọi :Xúc xắc vui vẻ chưa ?.Đếm cùng cô nhé:3,2,1  bắt đầu
-Cách chơi: các bé sẽ đi vòng tròn theo bài hát;Nào cùng chơi .khi bài hát dừng lại cô tung xúc xắc,mặt trên của xúc xắc có hình gì và có số lượng bao nhiêu các bé sẽ làm động tác hoặc tiếng kêu  theo số lượng hình trên  mặt xúc xắc
* Phần 2: Đếm đến 3, nhận biết số lượng 3 , nhận biết số 3
*Hoạt động 1: Cô hướng dẫn trẻ thực hiện đếm đến 3, nhận biết số lượng trong phạm vi 3, Nhận biết chữ số 3..
-Vừa rồi các bé có màn khởi động rất tốt,bây giờ chúng mình sẽ đến với phần tiếp theo:Trổ tài
 các bé hãy hướng lên màn hình để cùng cô tham gia vào trò chơi :Ô cửa bí mật nhé!
-Cô làm mẫu trên máy chiếu  sau đó cho trẻ thực hành
-. Chúng mình  xem trên màn hình có gì?
- Cô xếp 2 cái áo ,trẻ đếm
- Cô xếp thêm 1 cái áo nữa và đếm ,sau đó nêu kết quả(2 cái áo thêm 1 cái áo là 3 cái áo )
- Cô xếp 2 cái quần dưới 2 cái áo
-Trẻ đếm số áo, đếm số quần
So s¸nh sè l­îng áo quần . Sè l­îng nµo nhiÒu h¬n? NhiÒu h¬n lµ mÊy?
- Sè l­îng nµo Ýt h¬n? Ýt h¬n lµ mÊy?
-Để có 3 bộ quần áo ta làm thế nào ?
- Cho thêm 1 quần nữa dưới 1 cái áo
- 2 quần thêm 1 quần là mấy quần
- Trẻ đếm  => như vậy 2 thêm 1 là 3
- Gọi trẻ nhắc lại.
- Cùng đếm xem có mấy áo,mấy quần
- Số áo và số quần như thế nào?(bằng nhau và đều bằng 3)
- Cả 2 nhóm đều bằng 3. Số 3 dùng để chỉ tất cả các nhóm có số lượng là 3
- Để biểu thị nhóm có 3 đối tượng người ta dùng thẻ số 3
- Cô chọn thẻ số giơ lên và trẻ đọc
- §Ó biÓu thÞ cho sè l­îng 3 áo cô cã sè 3
- §Ó biÓu thÞ cho sè l­îng 3 quần cô cã sè 3
Cô đặt thẻ số vào 2 nhóm áo và quần (mỗi nhóm 1 thẻ)
- Chúng mình so sánh 2 thẻ số, tất cả các chữ số đều giống nhau. Chữ số 3 dùng để biểu thị cho tất cả các nhóm có số lượng là 3
-LÇn l­ît cho trÎ cÊt hÕt áoquần (cho trÎ cÊt vµ ®Õm ng­îc số còn lại k cần đổi thẻ số ).
* Hoạt động 2: Trẻ thực hành cách đếm đến 3, nhận biết số lượng trong phạm vi 3. Nhận biết chữ số 3
- Vừa rồi cô cho các bé làm quen với số lượng 3 cái áo,3 cái quần .Cô thấy các bé đếm đúng và đọc rất giỏi.Bây giờ cô thưởng cho các bé mỗi bạn một rổ đồ chơi,các bé lấy và mang về chỗ ngồi theo hình chữ U.
- Cả lớp thực hiện kẹp tất cả kẹp lên dây
- mỗi kẹp kẹp tương ứng với một đồ dùng.
- Sau khi trẻ xếp xong và nêu được kết quả
=> Cô khái quát: Cả 2 nhóm đều bằng 3. Số 3 dùng để chỉ tất cả các nhóm có số lượng là 3. Chữ số 3 dùng để biểu thị cho tất cả các nhóm có số lượng là 3
Vừa rồi cô thấy các bé đều lấy được số lượng 3 cái kẹp,3 dồ dùng để kẹp.tìm được số 3 tương ứng số kẹp và đồ dùng.Bây giờ cô đề nghị các bé cất đồ dùng và cô sẽ thưởng cho các bé phần chơi tiếp theo,các bé có thích không?Các bé hãy cất đồ dùng và đến với phần chơi nào
*LuyÖn tập
 - TC1: Kết bạn
Chào mừng các bé đến với phần thứ 3:Hãy tìm cho đúng.Trò chơi đầu tiên các bé sẽ tham gia đó là tc:Kết bạn
-Cách chơi:Các bé sẽ đi vòng tròn theo bản nhạc .Khi có hiệu lệnh kết bạn các bé nhanh chóng tìm bạn để tạo thành nhóm theo số lượng cô yêu cầu
- TC2: Hãy tìm cho đúng
-cô chia trẻ thành 3 đội:đội 1,2,3.Nhiệm vụ của các đội như sau
+Đội 1:tìm số lượng 3 đồ chơi giống nhau và tìm thẻ số 3 ở góc phân vai
+Đội 2:tìm số lương 3 đồ chơi xếp hình và tìm số 3
+Đội 3:Tìm số lượng 3 dồ chơi ở góc tạo hình và thẻ số 3
- (Sau khi chọn kiểm tra từng đội)
3. Kết thúc
- Cô nhận xét, khen ngợi động viên trẻ.


Trẻ xúm xít quanh cô


Trẻ chơi trò chơi(xúc xắc xuất hiện gì?mình làm mấy lần)


Trẻ ngồi hình vòng cung gần cô
Trẻ trả lời

Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Trẻ lấy đồ dùng về chỗ

Trẻ chơi trò chơiTrẻ chơi trò chơi

Nhạc kết thúc
 
                                     GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ


                                   Tên đề tài: Khám phá các bộ phận cơ thể.
                                    Đối tượng: Trẻ mẫu giáo nhỡ 4- 5 tuổi.
                                     Thời gian: 25- 30 phút.
                                      Người dạy: Trịnh Thị Tâm

I. Mục đích yêu câu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi, chức năng các bộ phận trên cơ thể( Mắt, mũi, miệng, tai, tay chân).
- Biết 1 số đồ dùng để bảo vệ các bộ phận trên cơ thể.
2. Kĩ năng:
-Trẻ nói và nhận xét được tên gọi, chức năng các bộ phận trên cơ thể và cách bảo vệ các bộ phận trên cơ thể.
- Luyện các cơ quan cảm giác của trẻ: sờ, nếm, ngửi, quan sát, nghe.
- Trẻ được chơi trò chơi về các bộ phận trên cơ thể.
- Hợp tác với bạn khi làm việc theo nhóm
3. Giáo dục:
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động và phát biểu ý kiến của mình.
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn bảo vệ các bộ phận trên cơ thể.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô
- 4 hộp quà đựng đồ dùng đồ chơi: thanh long, dưa hấu, lắp ghép, xắc xô, quả bóng, dầu gió, nước hoa, bông hoa, quả chín, túi đựng quà, hộp bánh….
- Nước đường, nước muối, đu đủ, dứa…
- Nhạc bài hát: Tập tầm vông, Cái mũi…
- Bảng cài hình ảnh
1. Đồ dùng của trẻ
- Đồ dùng hình ảnh gắn chức năng và cách bảo vệ các bộ phận cơ thể.
- Đồ dùng vật thật: găng tay, tất chân, kính, khẩu trang, bịt tai…
III. Tiến hành.
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1.Ổn định tổ chức gây hứng thú
Các bé ơi chúng mình lại đây bên cô nào, hôm nay có các cô giáo trong ban giám hiệu cùng toàn thể các cô ở trường mầm non đến thăm chúng mình đấy, các con hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các cô.
Trước khi bắt đầu bài học mới cô con mình cùng chơi một trò chơi nhé, trò chơi này cô sẽ hát một bài hát các bé hãy chú ý khi bài hát nhắc đến bộ phận nào trên cơ thể các bé hãy cùng chỉ hoặc sờ tay vào bộ phận đó,
- Mắt mồm tai – Mắt tai mồm tai
- Mũi mồm tai – Mũi tai mồm tai
- Mắt đầu tay – Mắt tay đầu tay
- Mắt đầu chân – Mắt chân đầu chân
- Các con vừa chơi trò chơi nói về bộ phận nào?
- Cho trẻ kể tên và nêu tác dụng
2. Phương pháp hình thức tổ chức
a. Hoạt động 1: Khám phá các bộ phận trên cơ thể.
- Vừa rồi các bé chơi trò chơi rất giỏi sau đây cô có món quà tặng chúng mình cô mời 5 bạn của 5 nhóm lên nhận quà nào.Chúng mình hãy mang quà về nhóm và đoán xem bên trong món quà có gì nhé( chúng mình không được mở hộp quà ra nhé)
Nhóm 1:Tai để nghe
- Con nhận được món quà gì?
- Con thử lắc xem bên trong là cái gì?
- Tại sao con nghe được âm thanh đó? Âm thanh như thế nào/
- Muốn nghe được âm thanh con dùng bộ phận nào?
- Để biết các bạn đoán có đúng không cô và chúng mình cùng mở hộp quà nhé.
- Để bảo vệ đôi tai khi trời lạnh các bé phải làm gì?
Nhóm 2: Mũi để ngửi
- Các loại đồ dùng này con phát hiện ra điều gì?
- Vì sao con ngửi được các mùi đó?
- Các con dùng bộ phận nào để ngửi?
- Ngoài chức năng là ngửi thì mũi còn có chức năng gì nữa?
=> Cô kết luận: Ngoài chức năng là ngửi  mũi còn để hít thở oxy để cung cấp cho cơ thể
Nhóm 3: Mắt để nhìn
- Nhóm chúng mình nhận được món quà gì?
- Vì sao chúng mình biết?
- Bây giờ chúng mình nhắm mắt lại nào?
- Chúng mình nhìn thấy gì không?
- Vậy mắt có tác dụng gì?
- Để đôi mắt luôn nhìn và quan sát được mọi vật xung quanh chúng mình phải làm gì?
Nhóm 4: Miệng để ăn và uống
- Con được nếm những loại nước gì?
- Nước có vị gì? Quả có vị gì?
- Các con được nếm rất nhiều vị, mỗi loại có nhiều vị khác nhau, để nhận biết các vị con dùng bộ phận nào?
- Ngoài chức năng phân biệt các vị thì miệng có chức năng gì nữa?
*Nhóm 5:Tay và chân
- Món quà đó là gì?
- Con thấy nó như thế nào?
- Món quà đó nhẵn hay sù sì? Mềm hay cứng?
- Chúng mình sờ được các đồ vật là nhờ bộ phận nào?
- Tay giúp chúng mình làm gì?
- Đố các bé biết chân để làm gì?
- Vậy các bé có biết làm thế nào để bảo vệ và giữ gìn các bộ phận trên cơ thể?
=> Kết luận: Mỗi người ai cũng có các bộ phận giống nhau: 2 con mắt, 2 cái tai, 1 cái mũi, 1 cái mồm, 2 cánh tay, 2 cái chân. Các bộ phận đó quan trọng nếu một trong các bộ phận đó đau thì cả cơ thể bị mệt. Vì vậy chúng mình phải biết bảo vệ giữ gìn, giữ vệ sinh sạch sẽ nhé không chơi ở những chỗ bẩn những đồ chơi gây nguy hiểm, ăn uống đủ chất để cho cơ thể luôn khỏe mạnh.
c.Hoạt động 3:Trò chơi củng cố
Hôm nay cô thấy các bé học giỏi và trả lời câu hỏi rõ ràng cô thưởng cho các bé một trò chơi
*Trò chơi 1:“ Thi xem ai nhanh”
Cách chơi như sau các bé chú ý nghe cô nói
Cô gọi tên bộ phận trên cơ thể các bé nói chức năng của bộ phận đó.
Trò chơi 2: Chọn hình ảnh đúng sai
- Cách chơi- Luật chơi:  Mời các bé đến với trò chơi Chọn hình ảnh đúng sai ở trò chơi này cô đã chuẩn bị cho mỗi bạn một hình ảnh. Nhiệm vụ của các bé là gắn hình ảnh đúng với chức năng và cách bảo vệ các bộ phận trên cơ thể. Thời gian dành cho trò chơi này là 5 phút đội nào gắn đúng là chiến thắng.
*Trò chơi 3: Ai chọn đồ đúng
 - Cách chơi- Luật chơi: Cô chia các bạn làm 2 đội: đội các bạn trai và đội các bạn gái. Nhiệm vụ của đội bạn trai là chọn các đồ dùng bảo vệ khi mùa đông còn đội bạn gái chọn các đồ dùng bảo vệ khi đi ra đường thời gian được tính là một bản nhạc, đội nào chọn đúng là giành chiến thắng.
3. Kết thúc:
- Hôm nay cô cho các bé khám phá các bộ phận nào trên cơ thể?
Đúng rồi mỗi người ai cũng có các bộ phận giống nhau: 2 con mắt, 2 cái tai, 1 cái mũi, 1 cái mồm, 2 cánh tay, 2 cái chân. Vì vậy chúng mình phải biết bảo vệ giữ gìn, giữ vệ sinh sạch sẽ ăn uống đủ chất để cho cơ thể luôn khỏe mạnh.
Buổi học đến đây là hết rồi cô chúc các bé chăm ngoan học giỏi vâng lời ông bà bố mẹ xin chào tạm biệt các con. Trẻ hát  “Cái mũi”.
 


- Trẻ chào khách
 - Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ trả lời
 
 
 


- Trẻ lên nhận quà và thảo luận
 
 
 
- Trẻ trả lời

 - Trẻ trả lời

 

- Trẻ trả lời- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
 
 

 
- Trẻ lắng nghe

 
 
 - Trẻ chơi trò chơi
 
 
 
 
  

- Trẻ trả lời

 
 


- Trẻ hát: “Cái mũi”.
 

                           
   

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quan điểm giáo dục

  Tại trường Mầm non Phú Lãm, chúng tôi đã sử dụng phương pháp: Mỗi mặt phát triển của trẻ cần được nhìn nhận và đánh giá. Mỗi trẻ có cách học khác nhau, với hứng thú và khả năng khác nhau. Giáo viên cần nhận thức được các nhu cầu và phát triển tối đa năng lực của mỗi cá nhân trẻ....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây